Identitetshåndboka - Kunsten å vera seg sjølv

Identitetshåndboka - Kunsten å vera seg sjølv

Regular price 200,00 kr Sale

Kunsten å vera seg sjølv er en identitetshåndbok for konsertarrangører. Boka har fokus på konkrete ideer, tanker og strategier rundt det å utnytte sin egen unike identitet til å forsterke totalopplevelsen av et kulturarrangement. Boken peker på flere type gevinster som en tydelig stolt og kreativ identitetshåndtering kan gi både publikum, samarbeidspartnere og arrangører.

Norske Konsertarrangører ønsker å bidra til å trygge festivalenes og klubbenes fremtid og gjøre de mer bevisst på sin unike egenart og utviklingsmuligheter. Når festivaltilbudet de siste årene nærmest har eksplodert og sponsorene tenker seg om to ganger, da blir arrangørenes særpreg stadig viktigere. Flere lokale arrangører vil klokelig måtte konkurrere på totalopplevelsen basert på sin egenart, framfor kjøpt lykke. Arrangørene må også være tydelige for å holde på sine ambassadører og sitt publikum, og vi har med Kunsten å vera seg sjølv forsøkt å si noe om hvordan basisen for alt dette, – ens identitet, kan forsterkes.

Musikk og kultur lokalt skaper trivsel, men er også samfunnsøkonomisk nyttig. Kultur hindrer fraflytting, skaper arbeidsplasser, genererer stolthet og stedsutvikling og bidrar til økt turisme i både byer og bygder over hele landet. Kunsten å vera seg sjølv tar for seg forskjellige typer identiteter og deres effekt, samt organisasjonskultur, merkevarebygging og omdømmehåndtering. Ikke minst er det en stor glede å kunne presentere og la seg inspirere av de mange fantastiske historiene fra arrangør-Norge i både bilder og tekst.

Kunsten å vera seg sjølv er et ledd i pilotprosjektet Identitetsutvikling av norske konsertarrangører som er støttet av Kommunal- og Regionaldepartementet og daværende Musikkverkstedordningen (MVO).

50% rabatt for medlemmer av Norske Konsertarrangører.