Jusshåndboka (revidert 2017)

Jusshåndboka (revidert 2017)

Regular price 300,00 kr Sale

En juridisk veiledning for helårsarrangører og festivaler i Norge. En lesbar og informativ håndbok er med på å skape bevissthet rundt det ansvaret som følger med arrangørdriften. Mye juss handler om skjønnsmessige vurderinger og reglene må tolkes i sammenheng med det konkrete forholdet. 

Sist revidert februar 2017.

Norske Konsertarrangører tar i mot henvendelser om juridiske spørsmål, og tilbyr medlemmer gratis kontakt med advokat dersom det skulle bli aktuelt.

50% rabatt for medlemmer av Norske Konsertarrangører.