Tilgjengelighetshåndboka for kulturarrangører

Tilgjengelighetshåndboka for kulturarrangører

Regular price 100,00 kr Sale

Tilgjengelighetshåndboka har som mål å inspirere kultur- arrangører til å gjøre sine kulturarrangementer tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Forskning viser at mangelfull tilrettelegging er en av hovedårsakene til at mennesker med nedsatt funksjonsevne i liten grad deltar på kulturarrangementer.

Mange som arbeider med kulturarrangementer er prisgitt den bygningen de arrangerer i eller det uteområdet de skal gjøre om til en kulturarena. Det er ikke alltid mulig å oppfylle alle krav til tilrettelegging, men mye kan gjøres gjennom bevisstgjøring hos alle ansatte og god informasjon om tilgjengelighet på nettsiden og i trykket materiell.

I arbeidet med håndboka er det forsøkt å samle informasjon som kan være nyttig for kulturarrangører som vil satse på god tilgjengelighet. Vi har delt informasjonen inn i 7 innsatsområder. Hvert innsatsområde sier noe om hva som er viktig for å få til bedre tilgjengelighet. I Håndboka finnes en sjekkliste som kan brukes til å sjekke hvor det er nødvendig å gjøre forbedringer.

Å klare seg selv og ta aktiv del i samfunnslivet er en menneskerett. Diskriminering- og tilgjengelighetsloven fastslår at mangel på tilrettelegging er diskriminerende. Bedre tilgjengelighet på kulturarrangement vil gi mennesker med nedsatt funksjonsevne mulighet til opplevelse og deltakelse i samfunnetpå lik linje med andre.

50% rabatt for medlemmer av Norske Konsertarrangører.