Mangfold i kulturlivet - håndbok i flerkulturell formidling for arrangører

Mangfold i kulturlivet - håndbok i flerkulturell formidling for arrangører

Regular price 0,00 kr Sale

OBS: Boken er gratis, men vi belaster deg for porto. Ta direkte kontakt med Interkultur ved større bestillinger: http://interkultur.no/ 
Kun få eksemplar igjen!

Det norske samfunnet består av et stort kulturelt mangfold. Likevel gjenspeiles ikke dette like godt i kulturlivet. Hvordan kan vi som arrangører bli bedre på å nå ut til et større publikum og programmere bredere? Hvordan kan vi holde oss relevante og utvikle oss i et stadig mer mangfoldig samfunn? Hva fungerer egentlig, og hva fungerer ikke?

Målet med håndboken «Mangfold i kulturlivet» er å gi kulturarrangører både inspirasjon og konkrete tips og verktøy, slik at terskelen blir lavere for å satse mer på kulturelt mangfold både på, foran og bak scenen. I boken finner du praktiske eksempler, konkrete råd fra ulike arrangører og relevante funn fra studier og forskning nasjonalt og internasjonalt. I tillegg finner du praktiske oppgaver som hjelper dere å kartlegge styrker og svakheter i egne arrangementer, kartlegge ressurser og sette fokus på mangfold i alle ledd av virksomheten.

Håndboken er lagd av Interkultur i Drammen kommune. Interkultur er en helårs kulturarrangør, med fokus på internasjonal kunst og kultur, og et nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling.